Kramrin-

พระรางวังเครมลิน

บางคนอาจยังเข้าใจอยู่ว่าด้วยความที่ประเทศรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตเดิมประเทศแนวคอมมิวนิสต์หรือการปกครองในลักษณะเผด็จการ ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนยังรู้สึกว่าประเทศแห่งนี้มีความน่ากลัว เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากไปท่องเที่ยวมากสักเท่าไหร่นัก แต่จริงๆ แล้วประเทศแห่งนี้จัดว่าเป็นประเทศแห่งหนึ่งของโลกที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นอย่างมาก ด้วยความที่เป็นชนชาติที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนาน ทำให้รัสเซียค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะพระราชวังเครมลิน จัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของประเทศรัสเซียเลยก็ว่าได้ Kramrin

เป็นพระราชวังที่อยู่บนช่วงของเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ในอดีตนี่คือพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซียก่อนที่ในเวลาต่อมาจะเปลี่ยนมาเป็นที่ทำการของรัฐบาลช่วงของการปฏิวัติระบอบคอมมิวนิสต์ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังที่นักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อมาถึงรัสเซียต้องแวะมาเยี่ยมเยียนให้ได้ ภายในพระราชวังแห่งนี้เต็มไปด้วยปราสาท โบสถ์ วิหาร คลังแสง พิพิธภัณฑ์ อาวุธยุทธภัณฑ์ ป้อมปราการ หอคอย ยอดแหลม หอสูง และโดมต่างๆ มากมาย มีกำแพงล้อมรอบตัวพระราชวังยาวกว่า 3 กิโลเมตร บนหอคอยคือจุดชมวิวกรุงมอสโคที่สวยงามเป็นอย่างมาก

About the author: admin