Statue of Liberty-

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

สหรัฐฯ ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นประเทศที่หลายคนต่างก็ต้องการไปเริ่มต้นชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น เปรียบเสมือนกับว่านี่ประเทศผู้นำของโลกในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง ไม่ว่าเรื่องอะไรคนส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงประเทศนี้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ผู้คนหากได้เดินทางไปยังประเทศแห่งนี้ก็ต้องได้พบเจออะไรดีๆ เช่นเดียวกัน แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นจุดเด่นหรือจุดที่ทำให้คนนึกถึงสหรัฐฯ มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ นครนิวยอร์ก ตั้งอยู่บริเวณเกาะลิเบอร์ตี้ Statue of Libertyสร้างจากโลหะสำริด ลักษณะจะคล้ายๆ กับผู้หญิงสวมใส่ผ้าคลุมไหล่ บริเวณมือด้านขวาจะมีการถือคบเพลิงอยู่ ส่วนมือด้านซ้ายจะมีการถือหนังสือกฎหมายมีวันที่ของการลงนามคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ เอาไว้ด้วย ถือว่าเป็นของขวัญที่ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้กับสหรัฐฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมีเสรีภาพ หากมีการวัดความสูงจากฐานจนถึงปลายคบเพลิงจะมีความสูงอยู่ที่ 93.3 เมตร เรียกได้ว่าหากไปยืนบริเวณใต้อนุสาวรีย์จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทพีแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัย นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดวน 162 ขั้น เพื่อจะได้เห็นความงดงามของเมืองนิวยอร์กได้อีกด้วย

About the author: admin