อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

สหรัฐฯ ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นประเทศที่หลายคนต่างก็ต้องการไปเริ่มต้นชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น เปรียบเสมือนกับว่านี่ประเทศผู้นำของโลก

โคลอสเซียม

ประเทศอิตาลีจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นประเทศที่อยู่ในความใฝ่ฝันของใครหลายคนเป็นอย่างมากที่หากมีโอกาสอยากมาสัมผัส