กำแพงเมืองจีน

เชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่นึกถึงประเทศจีนคนส่วนมากจะต้องนึกถึงสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างกำแพงเมืองจีน

ภูเขาไฟฟูจิ

ประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของคนไทยเลยก็ว่าได้ในสำหรับความใฝ่ฝันให้ได้ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต เพราะประเทศแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหาร